top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1. TANIMLAR

 

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici, Alıcı: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Mal/Ürün: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Mesafeli Sözleşme: Satıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri,

Kalıcı Veri Saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet,web sitesi,database,disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı ifade eder.

 

Madde 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

 

2.1. İşbu sözleşme, ürünü alırken forma yazdığı detay bilgileri bulunan ALICI’nın, SATICI tarafından işletilmekte olan art-ist-iq.com (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) internet sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılıTüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini belirler. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde yasal mevzuat hükümleri uygulanır.

 

2.2. Alıcı, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. İnternet sitesinin ödeme sayfasında yer alan ALICININ onayına sunulan sipariş özeti dökümanı  işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

Taraflar

 

2.3. SATICI (Satıcının sitedeki bize ulaşın bölümündeki verileri esas kabul edilir veriler iş bu sözleşmenin parçasıdır)

Ünvan : ArT-Ist-iQ (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır).

Adresi:

E-posta :

 

2.4. ALICI (Alıcının satın alırken forma girdiği veriler esas kabul edilir veriler iş bu sözleşmenin parçasıdır)

Adı – Soyadı/TC.No:

Adresi :

Telefon :

E-posta :

Madde 3 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ

 

3.1.İşbu sözleşme ALICI’nın  İNTERNET SİTESİ  üzerinde siparişinin tamamlandığı tarihte gerçekleştirilmiş ve sözleşmeye konu olan ürünlerin listesi,fiyatlarıyla birlikte varsa ekstra ek ödeme kalemleri (Taşıma vs. gibi) ve teslimat adresi eklenerek sipariş özeti olarak  ALICI’nın onayına sunulmuştur,onaylanan siparişin bir nüshası ALICI  e-posta adresine gönderilmiştir.

 

Madde 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN


4.1.ALICI  tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri ile  sipariş kodu oluşturulan  ürünlerin tümü bundan sonra “Ürün” olarak tanımlanmaktadır ve ALICI siparişi verdikten sonra sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak ALICI e-posta adresine gönderilecektir.

4.2. Ürün/Ödeme/Teslimat bilgileri elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, adedi, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti ALICI’nın onayladığı sipariş özeti sayfasındaki gibidir. Alıcı olarak, ürün bedeli fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Sipariş formunda ALICI’nın beyan ettiği bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ALICI kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI üstlenir.

4.3. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

 

Madde 5-ÜRÜNLERİN TESLİMATI

 

5.1.Ürün, ALICI’nın SATICI üzerinde oluşturduğu sipariş formunda belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa,  paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 (otuz) gün içinde teslim edilir. Teslim, kargo masrafları ALICI’ya aittir. İşbu yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda ALICI, sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14(on dört) gün içinde ALICI’ya iade eder.

5.2. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde ALICI’ya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirecek, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14(on dört) gün içinde iade edecektir. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

 

5.3. ALICI, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

Madde 6- SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler  İNTERNET SİTESİ’nden alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

 6.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından  İNTERNET SİTESİ sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’dan hak iddiasında bulunamaz.

 

6.4.  İNTERNET SİTESİ’nden kredi kartı (Visa, MasterCard , vs.) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde ücret havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (ya da EFT’nin) SATICI’nın banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

 

Madde 7- ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 7.1. ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

 7.2. ALICI, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

 

7.3. Alıcı İNTERNET SİTESİ’nden satıcının ünvan, açık adres,  e-posta ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve teslimat masraflarını, satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler, uyarıları, kullanma talimatlarını ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiyi, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve daireler konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

 

7.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak ALICI, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların oldu bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

7.5. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 8- SİPARİŞ/ÖDEME PROSEDÜRÜ

 

Sipariş: Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde alıcıyı bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir. Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

 

Ödeme Şekli ve Planı: Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

ALICI kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Çevirimiçi sanal POS uygulaması üzerinden kredi kartı ile yapılan  ödeme yöntemidir. SATICI  çevirimiçi sanal POS için PayTR  altyapısı kullanılmaktadır. PayTR  hakkında bilgi için www.paytr.com adresini ziyaret edebilirsiniz .

 

 

Madde 8- SEVKİYAT/TESLİMAT PROSEDÜRÜ

 

Sevkiyat: Ödeme işlemlerinin tamamlanmasını takiben, sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler her ay satıcı tarafından belirlenen günde, satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir. Satıcının, ürünü kargoya vermek için belirlediği günler INTERNET SİTESİ’nde ALICI’ya duyurulur. Alıcılar bu anlaşmayı imzalayarak teslimat prosedürünün uygulanışını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Teslimat: Ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir. Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde uzama olabilir. Bu uzamalardan dolayı ALICI, SATICI’ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi ya da kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ya da kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir.

Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine

destek@art-ist-iq.com  e-posta adresi ile derhal bildirilmelidir. Zarar görmüş paket durumunda; zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı ALICI’da vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda destek@art-ist-iq.com   adresinee bildirilmelidir.

 

Madde 9- ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜRÜ

 

Ürün İade: Alıcı malı teslim aldıktan sonra on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi alıcıya malın kargo tarafından teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli ALICI tarafından karşılanır. ALICI’nın istekleri ve/veya açıkça ALICI’nın kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış mallar için cayma hakkı söz konusu değildir. ALICI’nın cayma hakkını kullanması durumunda SATICI, cayma bildirimine konu olan ürünün kendisine ulaşmasından itibaren en geç yirmi gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir. Teslim alınan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 7 gündür. Bu süre içerisinde, ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır. Sehven alınmış ürünlerde ve ambalajlarında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez. Ürün iadesi için, durum  destek@art-ist-iq.com   adresine e-posta ile iletilmelidir.  Bu görüşmeden sonra ürün  ALICI adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla SATICI’YA ulaştırmalıdır.

SATICI’ya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de ALICI kredi kartına ya da hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili ödeme yazılımı aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

 

Madde 10. MÜCBİR SEBEPLER

 

10.1.Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu en kısa sürede bildirecektir.

10.2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebep durumu 30 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 11. DELİL ANLAŞMASI

 

11.1. İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde satıcı kayıtları (bilgisayar, ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

Madde 12. UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME

12.1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda alıcının ve satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

Madde 13. KABUL BEYANI

 

13.1. ALICI, İnternet Sitesinde yer alan ve işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürünler/hizmetlerin temel özellik, nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, satıcı ve satışa konu ürünler/hizmetler ile ilgili diğer tüm hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda onay, kabul iznini vererek ürünleri/hizmetleri sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

 

Madde 14. YÜRÜRLÜK

14.1. İşbu Sözleşme, taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak ve olumlu bir fiili hareket olarak ödeme yapmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

bottom of page